پیوستن به کانال تلگرام

فروشگاه دیجی سانا بانه

تحویل سفارشات فروشگاه دیجی سانا

 

:با توجه به موقعیت جغرافیایی فروشگاه دیجی سانا سفارشات از نظر زمانی به این صورت به دست مشتریان محترم می رسد

 

 شمال شرق ، شرق ، جنوب شرق ،جنوب و جنوب غرب کشور حداکثر تا  4 روز -

غرب ، شمال غرب  کشور حد اکثر 2 روز -

 مرکز کشور به خصوص شهر تهران و شمال کشور حد اکثر زمان تحویل سفارش 2 روز -

.تحویل لوازم خانگی سنگین که ارسال از طریق پست ممکن نیست با پیک صورت می گیرد و هزینه ارسال  با توجه به مقصد و جنس  تعیین می گردد