در سال 1325 پدران ما اولین قدم را جهت اشتراک طعم اصیل و ماندگار پسته و کشمش ایرانی برداشتند.

در سانریزی توجه به کیفیت همراه با تجربه ما در کشاورزی به ما کمک کرد تا شادی خود را فراتر از مرزهایمان به اشتراک بگذاریم.

مشاهده تمام محصولات سانریزی